Hakkımızda

Hakkımızda

Dünyada her varlığın bir kalbi olduğu gibi, işletmelerdede her ünitenin her argümanın bir kalbi(pompası) olması muhtemeldir. Canlılardaki kalbin ve damarların sağlıklı olması halinde hayatıda olumlu yönde etkileyeceği sağlık uzmanlarınca kabul edilen gerçektir. Endüstri işletmelerindede hatlar ve pompalar birbirine uyumlu olduğu takdirde işletmenin ekonomik, verimli ve sağlıklı çalışabileceği gerçeğini göz ardı etmemeliyiz.

Bu kıyaslamadan yola çıkarak damarları tıkanmış veyahut kalp ritmi bozuk vücudun verimliliğini etkilemesi doğal olmakla birlikte, yanlış kurulmuş pompa ve hat düzeneğinide üretim verimliliğini olumsuz yönde etkiler farkında olmadan yüklü bir enerji kaybına sebep olur.

1971 yılında başladığım pompacılık mesleğinde geçen zaman zarfında siz müşterilerimize karşı saygınlığımı kouyabilmek için yukarıda belirttiğim canlı benzetmesini la teşbih (teşbihte hata olmaz) üslubuyla daima ifade etmek isterim.

İmalatını yaptığımız içten eksantrik dişli pompalar ülkemiz ve ortadoğu ihtiyacını karşılamakla birlikte yapageldiğimiz arge Çalışmalarımız neticesinde ithalatı önleyebilecek seviyededir. Artı ihracatı da yükseltebiliriz .

İnsanoğlunun metalden marjinal yararlandığı nispette ülke bazında diğer ülkelere üstünlük kurabileceği muhakkaktır. Ülkemizin geri kalması metali iyi değerlendirecek beyin takımının az olması üretim açığımızı derinleştirmektedir.

1765`te metalin avrupalı beyinler tarafından işlevli hale getirilmesi sonucunda 100 kişinin kürekle yürüttüğü bir teknenin yüz büyüklüğündeki tekne lokomotifle yürütülmüştür ve yüz kişilik tekne lokomotife filika olmuştur. Metali iyi kullanmanın işlevli hale getirmenin nasıl bir üstünlük sağladığını bu misalde net olarak görebiliriz.

İşte bu amaçla gayemizin apaçık Türkiye ve ortadoğu endüstrisine katkıda bulunmak olduğu pompanın endüstrideki önemine haiz transfer gücüne örnek: Bir binanın 5. Katına insan gücüyle 500 kg bir mayiyi kovalarla taşımak ne kadar karikatürüze bir durumdur ki bu, lokomotif filika benzetmesine eşdeğer sayılabilir.

Sınırlarımız dahili ve harici endüstrinin ihtiyaçlarının farkında olmakla birlikte, siz sanayicilerimizin hizmetine bu büyük yatırımla devam etmekteyiz.

Ahmet Yılmaz Yıldız
Genel Koordinatör

Tarihçe

Pompacılık mesleğini diğer makinacılıktan ayıran temel unsur, pompa aksamlarının çoğu makina aksamına göre; daha hassas bir işçilik dizaynına sahip olmasıdır.

1971`de çıraklığından başladığım pompacılık mesleği, ekonomik ve sosyal nedenlerle kesintilere uğramasına rağmen; başka işlerin pompacılık mesleğine kıyasla çok kaba kalmasından ötürü, yalnızca beni değil ailece bizi bu mesleğin içine çekmiştir.

Her ne kadar birçok makina ve inşaat mühendisleri biz bu mesleğe başladık diyorlarsa da, yalnızca bir makinacılık ya da inşaat mesleğinden pompacılığa tırmanılamayacağını; bu işin çıraklığını yapmadan ustalığa geçilemeyeceğini belirtmek isterim. Lâkin makina ve diğer mühendisliklerin, pompacılarla bir araya gelip çalışmalarından; pompacılık mesleğine katkı sağlanacağını inkâr etmenin de, nankörlük olacağını hususen belirtmek isterim.

1971 yılında Levent Oto Sanayi Sitesinde, İsmail Kurtuluş ustamın yanında başladığım bu mesleği; bu güne dek devam ettirip, ailemin de katkılarıyla bu hizmeti siz sanayiciler ve aynı zamanda Türk Ekonomisinin istifadesine sunmaktan kıvanç duymaktayım.

Ahmet Yılmaz Yıldız
Genel Koordinatör

Ar-ge

‘’Yaptıklarımız yapacaklarmızın teminatıdır.’’

Amacımız mevcut imalatımızın dışında, dünyada yapılagelen pompa hususunda ki teknolojilerin en seçeneklisini seçmek ve geliştirmektir. Tüketici tercih görüşleri bizim için değerlidir. Yapılıp yapılamayacağı önemsenir ve bize hedef gösterir.

‘’Yeniden amerikayı keşfetmek gibi iddiamız yoktur.’’

Batının bu konuda hangi noktaya geldiğini tespit ve kabul edip oradan devam etmektir hedefimiz. Bu zorlu kros yarışında geride kaldığımız mesafeyi kapatıp, en azından onlarla yarışır seviyeye gelmek için Basher Pompa bu zorlu yatırımı gerçekleştirmiştir.

Dünyada değişmeyen fizik kurallarını dikkate almak kaydıyla, argeler daima üretici ile tüketici arasında ortak aklın yoludur. Üzerinde ihtisas sahibi olduğumuz pompa argümanı ile tüketici talepleri doğrutusunda, proje finanse edildiği taktirde tüketicinin özel istekleri dikkate alınmaz diye birşey söz konusu olamaz.

Müşterilerimizin istek ve görüşleri bizim yegane ilham kaynağımızdır.

AbrasiveAsphalt&BitumenmedicineChocolate.LPGChemical